Werken aan je Stotteren is leuk, durf jij de uitdaging aan?
Stottertherapeut Jeanette van Baarsen

Mijn behandelkamer staat open voor kinderen en volwassenen van alle leeftijden. Na een grondige diagnostiek zullen we met een kind gaan spelen en bewegen, met tieners en volwassenen heb ik gesprekken. Dat kan in een groep of individueel.

Spelend praten
Omdat praten vanzelf moet gaan, als je het eenmaal kunt (net als bijvoorbeeld zwemmen) richt ik me op het automatiseren van de spraak. Het werkt daarin goed als ik het kind uitdaag om in een spel-parcours allerlei kunsten te laten doen. De positieve ervaring dat praten dan wel vanzelf vloeiend gaat, slijpt in en geeft vertrouwen. Bovendien maakt het stottertherapie harstikke leuk!

Stottertherapie - gesprekstherapie
Bij tieners en volwassenen gaan we samen op zoek naar je vloeiende manier van spreken, door heel precies te kijken naar je gedrag, je gedachten en gevoelens. Ik werk ervaringsgericht, door bepaalde veranderingen te ervaren komen we vanzelf tot een plan van aanpak.

Ik hoor van mijn oud-cliënten terug dat ze mijn ervaring en kundigheid in combinatie met het vertrouwen dat ik geef, hen enorm heeft geholpen.

Jeanette van Baarsen (1966) is geregistreerd logopedist en stottertherapeut. Jeanette geeft individuele therapie vanaf 2 tot 80 jaar en groepstherapie. Ze heeft ruim 20 jaar ervaring met het behandelen van stotteren. Ze begeleidt intervisie aan logopedisten, die affiniteit hebben met stotteren. Ze heeft meegewerkt aan verschillende wetenschappelijk onderzoeken naar stotteren.

Ik ontmoet je graag in het Centrum voor Stottertherapie Haarlem / Praktijk Samenspel. Maak gerust een afspraak voor een intake-gesprek of ga meteen verder naar de aanmeldpagina voor stottertherapie.
Lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie & Foniatrie sinds 1989, lidnummer: 5559
Ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici: 79900154091
Lid van de Nederlandse Vereniging voor Stottertherapie sinds 1992
Lid van de Vereniging Stottercentra Nederland sinds 2004
KvK-nummer: 52077039

Kwaliteit
De Logopediepraktijk voldoet aan de eisen voorgeschreven door het Kwaliteitsregister Paramedici. Om in het register te worden opgenomen moet een logopedist voldoende werkervaring op doen. Ook moeten bij- en nascholingen gevolgd worden om op de hoogte te blijven van de meest recente ontwikkelingen in de logopedie.

Daarnaast is de praktijk ingeschreven bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), de beroepsvereniging voor logopedisten. Ook vindt er intervisie plaats vanuit een kwaliteitskring voor logopedisten. Jeanette van Baarsen is lid van de Nederlandse Verening voor Stottertherapie (NVST); Vereniging Stottercentra Nederland (VSN) en staat ingeschreven bij het Europeon Fluency Register. Aan deze registratie worden strenge criteria gesteld op het vlak van voldoende werkervaring met het behandelen van stotteren; bijscholing op het vakgebied stotteren en intervisie.

Privacy
Binnen de logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met informatie van vertrouwelijke aard, zie mijn privacy reglement.  Het privacy reglement van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF)  wordt nageleefd. Tevens wordt voldaan aan de AVG wet welke van kracht werd op 25 mei 2018. De Europese privacyverordening ‘algemene verordening gegevensbescherming’ (AVG) gaat over de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens van Europese staatsburgers. Bekijk hier mijn privacy reglement.

Wat is de NVLF?
De Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is de beroepsvereniging van logopedisten. Het verenigingsbureau is gevestigd in Woerden. De NVLF behartigt de belangen van de logopedie en van haar leden in de ruimste zin van het woord. Zowel op vakinhoudelijk als op sociaal-economisch en maatschappelijk gebied is de vereniging actief.

Klachtenregeling
Het kan (helaas) gebeuren. Het kan voorkomen dat u een klacht heeft over uw logopedist of over de logopedische behandeling. Waar kunt u dan terecht? Praat eerst eens met de logopedist Probeert u eerst het probleem met uw logopedist te bespreken. Als de logopedist niet weet dat u ontevreden bent, kan deze ook niet proberen de klacht op te lossen. Komt u er samen niet uit dan is het klachtrecht voor patiënten vastgelegd.

Klachten
Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. De logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF. Per 1 januari 2017 voldoen wij aan de Wet Kwaliteit Geschillen in de Zorg (WKKGZ). De informatie met betrekking tot de klachtenregeling is te vinden in de wachtkamer.