Stottertherapie

Waarom stotter je?
Als je jezelf wil uitdrukken wordt je ruwe idee door de hersenen geformuleerd: De juiste woorden worden gezocht en er moet een zin worden gevormd die 'klopt'. Dan worden de klanken erbij gezocht door de Articulator. De hersenen maken daar een Motorisch plan bij en dan moet het nog gezegd worden. Er zijn 500 spieren betrokken bij het spreken: adem; stem; huig; tong; lippen. Om één klank te kunnen vormen, moeten zo'n honderd spieren samenwerken. Een enorme motorische uitdaging, die tot op de milliseconde nauwkeurig getimed moet worden.

Je kunt je voorstellen dat voor zo'n ingewikkeld proces soms wat meer tijd nodig is. Door de klanken te verlengen of te herhalen ontstaat er tijd! Dat is de kern van het stotteren. Zodra je merkt dat je iets doet dat afwijkt van anderen komt daarbovenop een zogeheten vecht- vlucht- of bevries reactie.

Bekijk ook dit filmpje over stotteren!

Wat leer je bij stottertherapie?
Ouders van kinderen tot 5 jaar, worden heel intensief begeleid. Jullie leren je spreektempo en taalgebruik aan te passen aan de ontwikkeling van je kind.

Met kinderen die jonger zijn dan 9 jaar is veel te bereiken op het motorische deel van stotteren. Dat doen we aan de hand van tips en trucs die ze op een speelse manier kunnen toepassen.

Voor tieners en volwassenen gaan we samen op zoek naar jouw vloeiende manier van spreken. Ik probeer je bewust te maken van je vloeiende spraak en dat gedrag te gebruiken in dagelijkse situaties.

Stotteren kan ook een uiting zijn van gevoelens van onveiligheid of onzekerheid die spanning oproepen. Als jij daarvoor openstaat, gaan we samen in die diepere laag op zoek naar meer vertrouwen en ontspanning.

Een traject bestaat uit een kennismakingsgesprek, gevolgd door uitgebreide diagnose (onderzoek naar taalontwikkeling, articulatorische vaardigheden, attitude t.a.v. eigen spraak en gevoelens van onzekerheid).

Tarief:
Het tarief varieert per verzekering tussen €61,20 tot €65,10 per uur
Logopedie wordt door de zorgverzekeraars vergoed vanuit het basispakket, op basis van een geldige verwijzing door een arts of specialist. U kunt met uw hulpvraag terecht bij uw huisarts of specialist. Hij/zij kan u een verwijzing verstrekken voor logopedie. Bij stotteren is het noodzakelijk dat de verwijzer dit vermeld op de verwijzing. Ik heb met elke verzekering een contract afgesloten. Voor verzekerden van 18 jaar en ouder geldt een wettelijk eigen risico van €385. Logopedie valt onder dit eigen risico.

Stottertherapie wordt gegeven door Jeanette van Baarsen
Jeanette van Baarsen werkt met veel plezier samen met Logopediepraktijk Haarlem-Zuid. Wij bundelen onze kennis en zorgen er zo voor dat wij in alle deelgebieden van de logopedie hoog kwalitatieve zorg aanbieden. Daarnaast biedt het mogelijkheden om ook multidisciplinair onze blik te verruimen.

Ik ontmoet je graag in het Centrum voor Stottertherapie Haarlem / Praktijk Samenspel. Maak gerust een afspraak voor een intake-gesprek of ga meteen verder naar de aanmeldpagina voor stottertherapie.